Био ирландско телешко месо

Био ирландско телешко месо

Био ирландско телешко месо
Ирландска порода теле

Био ирландско телешко месо – биологичното производство се определя като ,,всеобхватна система за управление на стопанствата за производство на храни, съчетаваща в себе си етични екологични практики, високи нива на биоразнообразие, опазване на природните ресурси, производствени методи, които отговарят на специфичните предпочитания на хората към продукти, произведени от естествени вещества и процеси“.

Ето няколко фактора, които биха накарали потребителите да се ориентират към закупуване на  биологични храни:

  • Превенция от натрупване на вредни химикали в организма;
  • Възможност да се усеща онзи забравен вкус на месото от преди години;
  • Завръщане към традиционните методи на хранене;
  • Хуманистично отношение към животните;
  • Позитивно отношение върху природата и нейните ресурси

Био ирландско телешко месо факти

Според DAFM (Министерството на земеделието, храните и морето) през февруари 2017 г. в Ирландия е имало приблизително 1400 органик ферми за едър рогат добитък, повечето от които ферми за бозаещи. Общо е имало над 59 000 говеда, включително 18 500 крави с бозаещи телета, отглеждани органично. Това представлява увеличение от 65% в говедовъдните ферми и увеличение от 100% в броя на говедата. През 2012 г. в Ирландия са били заклани над 9 000 говеда, отглеждани по биологичен начин.

Изгодно ли е отглеждане този тип телешко месо?

Био ирландско телешко месо – прието е, че биологичното земеделие е трудоемко, пълно с бюрократични спънки, отнема много труд, като същевременно има ниски нива на производителност. Реалността обаче е съвсем различна. Най-добрите органик ферми, прилагащи добри селскостопански и управленски умения, могат да постигнат нива на отглеждане до 170 kg N/ha. По отношение на документацията, необходимо е да се водят подробни записи, но фермерите, участващи в програмата за качеството на Bord Bia и GLAS вече са запознати с този вид водене на записи.

Био ирландско телешко месо
Ирландски телета на паша

Био ирландско телешко месо – сертифициране

За да бъде една храна органична, трябва фермата и нейните процеси да бъдат редовно инспектирани и сертифицирани органите за сертифициране на органични продукти в страната. Сертифицирането се контролира от Ирландската органична асоциация и често е придружено от инспекции, за да гарантира че методиките на отглеждане и процесите на производство на храни отговарят на органичните разпоредби. Строгите разпоредби и инспекции гарантират чиста храна и напълно проследим контрол от фермата до трапезата.

Обожавате зряло говеждо месо? Запознайте се с технологията Dry Aging Bag и пликовете за зреене на месо.

Отлежало говеждо месо
Говеждото месо Вагу – неподражаем вкус за истински ценители
Количка
Любими
Recently Viewed
Категории
0