производство на телешко месо

Британският стандарт за производство на телешко месо

Производство на телешко месо – всяка година в Европейския съюз се отглеждат около шест милиона телета. Всички те са предназначени за производство на месо.

В каква среда обаче израстват животните и отговаря ли тя на потребностите им? Как начинът на отглеждане влияе върху месото, което достига до витрините в супермаркета? Защо страна като Великобритания, в която телешко месо е сред най-малко търсените решава да наложи собствени стандарти за производство  му, четете в следващите редове.

Те са базирани на материал, публикуван от британската неправителствена организация Compassion in World Farming, чиято мисия е да утвърди хуманното отношение към селскостопанските животни.

Производство на телешко месо
Британската неправителствена организация “Compassion in World Farming”

Масовата търговия?

Производство на телешко месо – недохранване, продължителен престой в тесни обори, изтощителни пътувания до далечни страни и ранно отделяне от майката, са само част от нещата, които се случват с телетата във фермите за интензивно отглеждане в ЕС. В резултат от отглеждането в противоестествена и нездравословна среда, животните изостават в развитието си и отключват редица заболявания. 

Причините за тази тъжна действителност се коренят в две основни обстоятелства. От една страна отглеждането в близка до естествената среда струва много скъпо на производителите. От другата страна са минималните законодателни изисквания, с които ЕС регламентира отглеждането на животни за производство на месо.

Нехуманните практики се оказват една от причините във Великобритания телешкото да бъде най-малко търсеният вид месо. Това обстоятелство мотивира създаването на нови стандарти, които предвиждат повече свобода, по-голямо пространство и по-качествена храна за телетата, отглеждани там.

Стандарти за производство на телешко месо във Великобритания

Стандартите, които Великобритания прилага могат да се основават на три основни принципа. Въпреки че на практика някои от тях се припокриват, отглеждането на телета с цел производство на месо, следва да се мисли през следните три перспективи.

  • Физическо благополучие

Изразява се в предоставянето на качествена храна, достатъчно пространство и прекарване време на открито, за да се гарантира доброто физическо здраве на телетата през целия им живот.

  • Психично благополучие

Започва от нуждата на новороденото да изгради връзка с майката и да се храни от нея в началото на своя живот и преминава в осигуряването на достатъчно пространство за социализация с останалите животни. Категорично изключва транспортирането на дълги разстояния, тъй като то причинява огромен стрес за животните.

  • Естествен живот

Състои се в осигуряване на среда и храна за животните, максимално близки до естествения им начин на живот. Колкото по-близки до нормалното си пребиваване са животните, толкова по-здрави са физически и психически.

производство на телешко месо
Британски телета на паша

Производство на телешко месо в естествена среда  

Във фермите за интензивно отглеждане, масово настаняват новородените върху дървени летви. Този тип решетъчни подове обаче причинява сериозен дискомфорт както в легнало положение, така и по време на изправяне. Наред с това дървените подове могат да бъдат причина за наранявания на краката и куцане. Стандартните за оглеждане на телета във Великобритания включват сламена постеля, така че току-що роденото теле да има комфортен престой, който не крие рискове за здравето му.

Стандартите предвиждат и значително по-голямо пространство за вече порасналите телета, спрямо минимума, разпореден в европейското законодателство. Те изхождат от нуждата на животните да се изправят, да се обръщат, да се движат и да общуват помежду си.

Производство на телешко месо чрез осигуряване на висококачествена храна

Телетата се хранят с майчино мляко до една година и това насърчава изграждането и поддържането на силна връзка с нея. Търговското млекопроизводство обаче отделя новородените от майката часове след раждането. Това причинява сериозен стрес както на кравата, така и на телето и има дългосрочни ефекти върху физическото и социалното му развитие.

В британските системи телетата се отглеждат заедно с майките им в стадо. По този начин те извличат здравни и психологически ползи от сученето, получават натурална храна и увеличават способностите си за социално взаимодействие. Този подход осигурява най-високо ниво на хуманно отношение към телетата, тъй като те нито се отделят от майката, нито се транспортират до ферми за отглеждане.

По отношение на по-големите телета, законодателството предвижда прием на влакнеста храна и желязо, които не са достатъчни за поддържане на физическото здраве на животните. Липсата на влакнеста храна уврежда храносмилателната система, а дефицитът на желязо води до  анемия. Тя компрометира имунната система на телетата и ги кара да изглеждат слаби и летаргични.

При производство на телешко месо, отглежданите във Великобритания добичета получават двойно повече влакнеста храна и достатъчно количество желязо, в сравнение с тези, отглежданите на континента.

Британското розово телешко месо

Един от явните резултати от прилагането на тези стандарти е все по-нарастващият интерес към т.нар. „розово“ телешко месо, произведено именно във Великобритания и според стандартите, въведени в страната. Телетата, отглеждани за „розово телешко“,  израстват на малки групи в обори, покрити със слама. Осигурено им е достатъчно пространство  и имат достъп на открито. Хранят се с нормална храна, без ограничение в приема на желязо и твърда храна. Вкусовите им и хранителни качества са много по-добри, сравнено с тези, отглеждани на стария континент.

производство на телешко месо
Британско розово телешко месо

Ако искате да се насладите на неустоимо телешко месо, запознайте се с една от последните технологии за приготвяне на вкусни пържоли в домашни условия, а именно нашите пликове за зреене на месо.

Говеждото месо Вагу – неподражаем вкус за истински ценители
5 малко известни факта за телешкото
Количка
Любими
Recently Viewed
Категории
0